DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

15.04.2019

21.08.2019

8.10.2019

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 16.04.2019
2.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

16.04.2019

24.05.2019

3. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 12.03.2018
4. Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów 16.04.2019
5.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2017
6.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2018
7.

Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym

26.04.2018
8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami 

16.04.2019

24.05.2019

23.10.2019

06.03.2020

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami  - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami 

16.04.2019

24.05.2019

23.10.2019

06.03.2020

10.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy
o dofinansowanie
- wersja nieaktualna

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy
o dofinansowanie

16.04.2019

07.05.2020

11.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

12.03.2019
12.

Szablon Studium wykonalności

30.05.2018

Informacja o zmianach z 21.08.2019

Informacja o zmianach z 24.05.2019

Informacja o zmianach z 8.10.2019

Informacja o zmianach z 23.10.2019

Informacja o zmianach z 06.03.2020

Informacja o zmianach z 07.05.2020

Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.