DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja 
z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

27.04.2018

30.10.2018

31.12.2018

1.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

27.04.2018

2.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

27.04.2018

3.

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów

12.03.2018

4.

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów – wersja nieaktualna

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów

27.04.2018

06.06.2018

5.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2017

6.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

23.01.2018

7.

Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym

26.04.2018

8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

26.09.2018

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

26.09.2018

10.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie

27.04.2018

11.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

12.03.2018

12.

Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (KRCU)

27.04.2018

13.

Szablon studium wykonalności – wersja nieaktualna

Szablon studium wykonalności

27.04.2018

06.06.2018

Informacja o zmianach z 06.06.2018356.5 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach z 26.09.2018379.11 KB07/01/2019, 14:34

Informacja o zmianach z 30.10.2018363.33 KB07/01/2019, 14:35

Informacja o zmianach z 31.12.2018338.9 KB07/01/2019, 14:37

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.