DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

-

-

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

09.07.2019

18.07.2019

11.10.2019

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 09.07.2019
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 09.07.2019
3. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 08.07.2019
4. Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów 09.07.2019
5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
6. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.06.2019
7. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 26.04.2018
8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikam - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikam - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikam 

09.07.2019

23.10.2019

25.02.2020

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

09.07.2019

23.10.2019

25.02.2020

10. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 09.07.2019
11. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.06.2019
12. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (KRCU) 09.07.2019
13. Szablon studium wykonalności 30.05.2018

pdf

pdf

pdf

pdf

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.