DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

-

-

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

09.07.2019

18.07.2019

11.10.2019

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 09.07.2019
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 09.07.2019
3. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 08.07.2019
4. Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów 09.07.2019
5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
6. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.06.2019
7. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 26.04.2018
8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikam - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikam - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikam 

09.07.2019

23.10.2019

25.02.2020

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

09.07.2019

23.10.2019

25.02.2020

10. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 09.07.2019
11. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.06.2019
12. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (KRCU) 09.07.2019
13. Szablon studium wykonalności 30.05.2018

pdf

pdf

pdf

pdf

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.