Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
  Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

31.07.2017

13.10.2017

28.11.2017

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych na lata 2014-2020 31.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 31.07.2017
  zał. 5 oświadczenie VAT 31.07.2017
  zał. 7 lista kryteriów wyboru 31.07.2017
  zał. 16 oświadczenie o zapewnieniu środków na realizację 31.07.2017
3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie 31.07.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie  – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 4 Wzór wniosku beneficjenta o płatność 31.07.2017
  zał. 5 Harmonogram R-F projektu 31.07.2017
  zał. 6 Kamienie milowe 31.07.2017
  zał. 7 Harmonogram płatności 31.07.2017
  zał. 8 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 31.07.2017
  zał. 9 Oświadczenie dot. wykorzystania przedmiotu projektu 31.07.2017
  zał. 10 Minimalny zakres danych 31.07.2017
  zał. 11 Procedura zgłaszania osób 31.07.2017
  zał. 12 Formularze wniosków dostępu 31.07.2017
  zał. 13 Zakres danych osobowych 31.07.2017
  zał. 14 Wzór upoważnienia  – wersja nieaktualna

zał. 14 Wzór upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 15 Wzór odwołania upoważnienia  – wersja nieaktualna

zał. 15 Wzór odwołania upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 16 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014  – wersja nieaktualna

zał. 16 Obowiązki informacyjne Beneficjenta

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 17 Procedura postępowania w przypadku awarii 31.07.2017
  zał. 19 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.07.2018
  zał. 20 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.07.2018
5. Wzór umowy o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 4 Wzór wniosku beneficjenta o płatność 31.07.2017
  zał. 5 Harmonogram R-F projektu 31.07.2017
  zał. 6 Kamienie milowe 31.07.2017
  zał. 7 Plan finansowania Projektu 31.07.2017
  zał. 8 Harmonogram płatności 31.07.2017
  zał. 9 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 31.07.2017
  zał. 10 Oświadczenie dot. wykorzystania przedmiotu projektu 31.07.2017
  zał. 11 Minimalny zakres danych 31.07.2017
  zał. 12 Procedura zgłaszania osób 31.07.2017
  zał. 13 Formularze wniosków dostępu 31.07.2017
  zał. 14 Zakres danych osobowych 31.07.2017
  zał. 15 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych – wersja nieaktualna

zał. 15 Wzór upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 16 Wzór odwołania upoważnienia – wersja nieaktualna

zał. 16 Wzór odwołania upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 17 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – wersja nieaktualna

zał. 17  Obowiązki informacyjne Beneficjenta

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 18 Procedura postępowania w przypadku awarii 31.07.2017
  zał. 20 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.07.2018
  zał. 21 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.07.2018
6. Formalne kryteria wyboru projektów 31.07.2017
7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów 31.07.2017
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 31.07.2017
9. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 31.07.2017
10. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów 31.07.2017
11. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 31.07.2017
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 31.07.2017
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 31.07.2017
14. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 31.07.2017

Informacja o zmianach 13.10.2017247.3 KB

Informacja o zmianach 28.11.2017247.3 KB

Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.