Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
  Regulamin konkursu
Regulamin konkursu
Regulamin konkursu – wersja obowiązująca
30.12.2016
24.05.2017
09.06.2017
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.12.2016
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z załącznikami  30.12.2016
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja obowiązująca
 30.12.2016
24.05.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie z załącznikami 30.12.2016
5. Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami 30.12.2016
6. Formalne kryteria wyboru projektów 30.12.2016
7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów 30.12.2016
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.12.2016
9. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ( dokument obowiązujący od 24.05.2017 )

30.12.2016

24.05.2017

10. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.12.2016
11. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 30.12.2016
12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. .w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 30.12.2016
13. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 30.12.2016

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja_o_zmianach_2.3.2_kultura_23052017.pdf

Informacja-o-zmianach-w-dokumentacji-konkursowej_232_kultura_09062017.pdf


Zakończenie oceny projektów

  1. Lista-członków-KOP_2.3.2_kultura.pdf
  2. Lista-projektów-ocenianych-2.3.2-kultura.pdf
  3. Lista-projektów-ocenianych-2.3.2-kultura-aktualizacja.pdf
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.