DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

 Regulamin konkursu 18.04.2019
1.  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2019
2.  Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 18.04.2019
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 18.04.2018
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami 18.04.2019
5.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

18.04.2019
6.

Formalne kryteria wyboru projektów

17.08.2018
7.

Merytoryczne kryteria wyboru projektów

17.08.2018
8.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2018
9.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2018
10.

Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

18.04.2019
11.

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

18.04.2019
12.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie

18.04.2018
13.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237)

26.08.2018
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.