DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

 Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

 Regulamin konkursu

18.04.2019

06.09.2019

1.  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2019
2.  Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 18.04.2019
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

18.04.2018

24.05.2019

4.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna 

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

18.04.2019

24.05.2019

23.12.2019

5.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

18.04.2019

24.05.2019

22.12.2019

6.

Formalne kryteria wyboru projektów

17.08.2018
7.

Merytoryczne kryteria wyboru projektów

17.08.2018
8.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2018
9.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2018
10.

Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

18.04.2019
11.

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

18.04.2019
12.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie

18.04.2018
13.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237)

26.08.2018

Informacja o zmianach z 24.05.2019

Informacja o zmianach z 06.09.2019

Informacja o zmianach z 23.12.2019

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.