DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

Regulamin konkursu 04.07.2019
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.06.2019
2. Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 04.07.2019
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 04.07.2019
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami 04.07.2019
5. Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami 04.07.2019
6. Formalne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
9. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.06.2019
10. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.07.2019
11. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 04.2019
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 04.07.2019
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 26.08.2015

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.