Nabór wniosków POPC 2.4 (I nabór)

Warszawa, 20 grudnia 2019 r.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa


z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla
Działania 2.4. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne
i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z2018 r. poz. 1431 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.4 „Tworzenie usługi aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

W ramach Działania 2.4 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 4 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i  informacje sektora publicznego.  

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w następujących terminach:

  • I runda - od 3 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r.
  • II runda - od 9 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Maksymalny poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to minimalny wkład własny Beneficjenta.

Budżet i poziom dofinansowania: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące:

  • Runda I – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • Runda II – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nie wyznaczono minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

Okres realizacji projektu wynosi: 24 miesiące.

Typ Beneficjenta:

  • jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych;
  • organizacje pozarządowe;
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;
  • rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych;

utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia. Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem:https://popc020301.cppc.gov.pl/
 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym
elektronicznie na stronie internetowej: 
www.cppc.gov.pl .

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.4 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pomoc dla Wnioskodawców

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 2.4. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne

i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.)
Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.