DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia
-

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

19.12.2019

27.02.2020

17.03.2020

29.04.2020

07.05.2020

1

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Załącznikami  - wersja nieaktualna

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Załącznikami

19.12.2019

27.02.2019

22.05.2020

2 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z Załącznikami  19.12.2019
3

3a. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów - obowiązujące w I rundzie konkursu

3b. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów - obowiązujące w II rundzie konkursu

08.07.2019
4 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 09.09.2019
5 Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.06.2019
6  Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 19.12.2019
7 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

05.12.2019

Informacja o zmianach z 27.02.2020

Informacja o zmianach z 17.03.2020

Informacja o zmianach z 29.04.2020

Informacja o zmianach z 07.05.2020

Informacja o zmianach z 22.05.2020

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.