Prezentacje publiczne

Projekt pn. „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” będzie prezentowany publicznie w innym, niż wcześniej zakładany, terminie.

Publiczna prezentacja projektu odbędzie się w dniu 25.07.2019 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa, (pokój 19)

Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację proszone są o przesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając w treści swoje imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 13.00 dnia 22.07.2019 r.

Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy na prezentację projektu „E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania”. Spotkanie odbędzie się 22 lipca o godz. 12:30. Prezentacja będzie miała miejsce w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, w sali AB, (wejście od ul. Wspólnej). 

Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji, będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00 dnia 18.07.2019 r.

Jednocześnie informuję, że spotkanie będzie utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

W dniu 22 lipca 2019 r. o godzinie 12:00 zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu e-Zdrowie.   W SP ZOZ MSWiA: „Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”. Prezentacja będzie miała miejsce w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5, w sali 421, (wejście od ul. Rakowieckiej 2a). 

Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji, będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00 dnia 19.07.2019 r.

Jednocześnie informuję, że spotkanie będzie utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Departament Wojskowej Służby Zdrowia zaprasza na publiczną prezentację założeń innowacyjnego projektu MON. „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”.

Publiczna prezentacja projektu odbędzie się w dniu 15.07.2019 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa, (pokój 334, II piętro)

 Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając w treści swoje imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 13.00 dnia 10.07.2019 r.

Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej informuje o publicznej prezentacji projektu "AIR". ARTIFICIAL INTELLIGENCE REPOSITORY związane jest z konkursem  na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Polska  Cyfrowa” w II osi priorytetowej - „E-administracja i otwarty rząd”. Projekt dotyczy Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, a dokładniej Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Prezentacja odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r. (czwartek), o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej nr 12 w budynku przy Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy osoby  zainteresowane uczestnictwem  w  prezentacji o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz  dane instytucji)  w terminie  do  dnia 9lipca2019r. (wtorek)  na  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Informacja o publicznej prezentacji została umieszczona w dniu 26.06.2019 r. na stronie BIP:

https://pg.edu.pl/documents/21200603/b35b8e93-84f9-4dd1-900f-860c5516355e

 

Gorąco zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „System Monitorowania Kosztów Leczenia”. Odbędzie się ona 9 lipca o godz. 10:00 w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przy ul. Przeskok 2 w Warszawie w sali 725. Projekt planowany  jest do realizacji w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia  (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r., na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto, uprzejmie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia oraz nagranie przebiegu prezentacji stanowić będą załączniki do wniosku o dofinansowanie.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza na publiczną prezentację koncepcji projektu. Spotkanie odbędzie się 16 lipca 2019 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej budynku Ilmet w Warszawie przy Rondzie ONZ (Al. Jana Pawła II 15) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu "Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym. System iPFRON+”. Projekt ubiega się o dofinansowanie w konkursie dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Polska Cyfrowa.

Celem projektu iPFRON+ jest stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego obsługę wszystkich programów i zadań będących w gestii Departamentu ds. Programów PFRON w formie e-usług. Powodem podjęcia działań jest potrzeba zwiększenia dostępności cyfrowej pomocy oferowanej przez PFRON. Obecnie proces udzielania wsparcia prowadzony jest przy użyciu narzędzi informatycznych o różnym stopniu przydatności i zaawansowania, w tym z wykorzystaniem papierowego obiegu dokumentów. Strategicznym wyzwaniem dla Funduszu jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego iPFRON+ zapewniającego automatyzację procesów udzielania pomocy, zwiększenie skuteczności istniejących procedur oraz wykorzystanie rozproszonych zasobów w postaci baz danych istniejących systemów informatycznych oraz informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 12 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Ministerstwo Finansów zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu e-Urząd Skarbowy (w skrócie e-Urząd) przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 Wysoka dostępność  i jakość e-usług publicznych.

Prezentacja odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, sala konferencyjna nr 1072.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 12 czerwca 2019 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (40 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Ministerstwa Finansów.

 

Celem projektu GUS jest zwiększanie dostępności do informacji statystycznych i wzrost ich użyteczności społecznej.

Planowany do realizacji projekt dotyczy II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”,
Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”
Poddziałanie 2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane reprezentowanej instytucji. W temacie wiadomości należy wpisać: „WROTA STATYSTYKI– PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU”.

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają stosowne potwierdzenie,
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny. 

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2019 r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego - aleja Niepodległości 208, Warszawa. Prezentacja będzie miała miejsce w sali 730 (gmach główny GUS, VII piętro, blok C).

Uniwersytet Łódzki zaprasza na prezentację założeń projektu „Genomowa mapa polski w bezpłatnym dostępie”. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2019 roku o godz. 09:15 w sali 109 Budynku Dziekanatu WBiOŚ przy ul. Pilarskiego 14 w Łodzi.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2019 do godz. 12.00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając imię, nazwisko nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Informacja o publicznej prezentacji została umieszczona w dniu 20.05.2019 r. na stronie BIP: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/aktualnosc/szczegoly/publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-genomowa-mapa-polski-w-bezplatnym-dostepie

 

W związku z planowanym przez Urząd Zamówień Publicznych przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana termie publicznej prezentacji założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”. Prezentacja odbędzie się 21 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali 514 Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17A w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że została zamknięta lista osób zakwalifikowanych do udziału w spotkaniu.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.