Wyniki naboru

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 29.01.2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wybrany został projekt pn. „Lekcja: enter” złożony przez Fundację Orange.

Kwota przyznanego dofinansowania dla projektu wynosi 48 955 499,00 PLN.

Wsparcie w projekcie zostanie przeznaczone na podniesienie kompetencji cyfrowych 75 371 nauczycieli ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie całej Polski.

pdf

pdf

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.