Komunikaty

Komunikaty działania 3.1 POPC drugi konkurs

17.07.2017

Komunikat w sprawie możliwości wzięcia udziału w projektach w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie dla działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Mając na względzie potrzebę zapewnienia szerokiego zasięgu oddziaływania efektów interwencji w działaniu 3.1 POPC, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu oraz podjęcia wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi w kierunku podnoszenia i wzmacniania cyfrowych kompetencji mieszkańców gmin.

pdf61.41 KB10/09/2018, 14:57


24.05.2017

Komunikat w sprawie deklaracji udziału w projekcie w ramach konkursu w działaniu 3.1 POPC Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że każda gmina (lub w jej imieniu gminna jednostka organizacyjna) może podpisać więcej niż jedną deklarację udziału w projekcie.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami konkursu na obszarze każdego województwa do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden projekt – ten, który spełni wymagane kryteria i uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie w związku z otrzymanymi zapytaniami CPPC informuję, że gmina składająca deklarację szacuje wyłącznie liczbę uczestników (w tym osób w wieku 65+) z jej terenu, które są zainteresowane udziałem w projekcie.

Złożenie deklaracji nie nakłada na gminę żadnych dodatkowych obowiązków, w tym w szczególności związanych z rekrutacją uczestników czy finansowaniem projektu (np. wniesienie wkładu własnego w postaci sal szkoleniowych).

Ewentualne zadania gminy mogą wynikać wyłącznie z uzgodnień pomiędzy wnioskodawcą a gminą, poczynionych na etapie planowania projektu.

Wniosek o dofinansowanie jest składany przez wnioskodawcę, który odpowiada za poprawną realizację i rozliczenie projektu.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.