Wyniki naboru

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” zakończyło drugi konkurs na dofinasowanie projektów aktywizacji w obszarze kompetencji cyfrowych osób w wieku 65+.

Efektem realizowanych projektów ma być rozwój, w szczególności u seniorów, umiejętności wykorzystania komputera i internetu np. w celu utrzymywania relacji z bliskimi, rezerwacji wizyty lekarskiej, obsługi konta bankowego czy zakupu biletów kolejowych lub autobusowych. Priorytetem konkursu było skoncentrowanie wsparcia na obszarach gmin wiejskich.

W ramach przeprowadzonego konkursu wyłoniono do dofinansowania 13 projektów z 16 obszarów. Łączna wartość dofinansowania z funduszy europejskich zwycięskich projektów wynosi ponad 90 mln zł. W szkoleniach wezmą udział 32 423 osoby, z czego 32 037 to osoby powyżej 65 roku życia. Projekty będą realizowane w 1221 gminach, w tym 834 gminy to gminy wiejskie.

Lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i liczbą otrzymanych punktów, a także zestawienie obszarów, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

pdf308.14 KB10/09/2018, 14:57(stan na dzień 27.11.2017)

pdf292.74 KB10/09/2018, 14:57

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.