Wyniki naboru

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 16.07.2018 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczna projektów złożonych w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach wszystkich obszarów konkursowych.

Ponadto, w dniu 24.12.2018 r. KOP rekomendowała do dofinansowania dodatkowe 3 projekty w oparciu o zapisy § 9 ust. 6-7 Regulaminu konkursu dla naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wyłonione zostały 22 projekty (w tym 7 po zmianie alokacji w obszarach), w których szkoleniami w zakresie korzystania z Internetu zostanie objętych 248 678 osób.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania dla projektów wynosi 159 171 694,96 PLN.

Lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania oraz wysokością przyznanej kwoty dofinansowania i liczbą otrzymanych punktów znajduje się poniżej.

pdf

pdf

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.