Komunikaty

Informacja dla wnioskodawców w naborze POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca konkurs informuje, że deklaracje udziału w projekcie przekładane przez wnioskodawców w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 powinny być przygotowane na nowym wzorze, dedykowanym dla obecnego konkursu.

Wzór deklaracji udziału w projekcie (zał. nr 9 do Regulaminu konkursu) został znacząco zmieniony w porównaniu do wcześniejszej wersji.

W aktualnej deklaracji zawarte są informacje o udziale w projekcie nauczycieli publicznej edukacji posiadających uprawnienia do nauczania w klasach 1-3 szkół podstawowych jak również zaktualizowano zapisy w zakresie pouczenia o przetwarzaniu danych osobowych (z uwagi na nowe regulacje w tym zakresie).

Dodatkowo, w wyniku reformy edukacji nastąpiły liczne zmiany w strukturze szkół (likwidacja, połączenie placówek) a tym samym w liczbie nauczycieli i uczniów w poszczególnych placówkach.

Dane związane z liczbą nauczycieli objętych wsparciem w projekcie mają wpływ na wynik oceny wniosku, a stopień osiągnięcia deklarowanych wskaźników jest kluczowy dla rozliczenia projektu.

W celu ograniczenia ryzyka, że dane pozyskane przez wnioskodawców w latach 2016-2017 są już nieaktualne, CPPC stoi na stanowisku, że wnioskodawcy powinni potwierdzić ich aktualność poprzez ponowne podpisanie deklaracji przez osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły.

W związku z powyższym, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie należy stosować wzór z dnia 27.11.2018 r., dostępny na stronie internetowej CPPC.

Jednocześnie przypominamy, że szkoły powinny przesyłać wypełnione i podpisane  Deklaracje udziału w projekcie wyłącznie do wnioskodawców, którzy planują aplikować w konkursie. Nie należy wysyłać deklaracji na adresy e-mail Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju czy Ministerstwa Cyfryzacji.

Tylko deklaracje załączone do wniosków o dofinansowanie mogą być rozpatrywane w konkursie.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.