Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

30.05.2017

26.09.2017

12.10.2017

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 30.05.2017
            zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 30.05.2017
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja obowiązująca

30.05.2017

12.10.2017

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 30.05.2017
  30.05.2017
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 05.04.2017
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
7. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.05.2017
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 30.05.2017
9. Deklaracja udziału w projekcie 30.05.2017
10. Minimalny zakres umowy partnerskiej 30.05.2017
11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu 30.05.2017
12. Lista obszarów konkursowych NUTS-3 30.05.2017

Informacja o zmianach 26.09.2017 r.

Informacja o zmianach 12.10.2017 r.

Lista wniosków podlegających ocenie 

Lista członków Komisji Oceny Projektów 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.