Komunikaty

Komunikat w sprawie deklaracji udziału w projekcie w II konkursie w działaniu 3.2 POPC.

W związku z ogłoszeniem II naboru w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązanie na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że Deklaracje udziału w projekcie (zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie) podpisane przez szkoły w ramach I naboru mogą zostać złożone przez wnioskodawcę  jako element dokumentacji aplikacyjnej w obecnym naborze, bez konieczności pozyskiwania nowych deklaracji od tych samych szkół.

Tym samym, pomimo że w treści takiej deklaracji wskazano, że jako Beneficjenta należy rozumieć podmiot, którego projekt w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16 został rekomendowany do dofinansowania na terenie danego obszaru NUTS-3, za Beneficjenta uważany będzie także podmiot, który został rekomendowany do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17.

Jednocześnie, CPPC rekomenduje wnioskodawcom poinformowanie szkół, które złożyły deklaracje, że będą one wykorzystane ponownie w celu aplikowania w naborze  POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17.

Natomiast  deklaracje podpisywane po ogłoszeniu II naboru powinny zostać przygotowane wg wzoru z dnia 30.05.2017 r.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.