Wyniki naboru

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 12.04.2018 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach wszystkich obszarów NUTS-3, w których prowadzony był nabór.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wyłonionych zostało 25 projektów, w których szkoleniami zostanie objętych 55 628 osób, w tym 3 966 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej50 882 uczniów oraz 780 innych osób dorosłych.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania dla projektów wynosi 33 544 096,84 PLN.

W wyniku rozstrzygnięcia dwóch naborów w działaniu 3.2 POPC do dofinansowania wybrano 60 projektów. Wsparciem zostaną objęte łącznie 136 274 osoby, w tym 9 456 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 124 894 uczniów oraz 1 924 inne osoby dorosłe.

Lista wszystkich obszarów NUTS-3 ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru, wysokością kwoty dofinansowania i liczbą otrzymanych punktów a także zestawienie obszarów, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (stan na dzień 31.01.2019 r.)

Lista podpisanych umów o dofinansowanie (stan na dzień 31.01.2019 r.)

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.