Nabór wniosków POPC 3.2 piąty konkurs

Warszawa 30.05.2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.)
ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”
 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

Nr naboru: POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19

Wnioski o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu można składać od 30.06.2019 r. do 31.07.2019 r.

W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielone zostanie projektowi, który w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu
w tym e-usług publicznych
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy 

Typy projektów

Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.

 1. Grupa docelowa

Pracownicy gminnych samorządowych instytucji kultury oraz uczniowie w wieku 10-18 lat.

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami
 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 450 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może być wyższa niż 1 360 000,00 PLN.

Konkurs jest podzielony na rundy, które obejmują nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

Uruchomienie kolejnej rundy konkursu może nastąpić w przypadku niewybrania do dofinansowania żadnego projektu na którymkolwiek obszarze konkursowym lub w przypadku niezłożenia, na którykolwiek obszar konkursowy żadnego wniosku o dofinansowanie, a także w przypadku uwolnienia obszarów konkursowych w ramach poprzednich rund.

Nabór wniosków o dofinansowanie w kolejnej rundzie konkursu może dotyczyć obszarów konkursowych, na których nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu, lub na które nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie w poprzednich rundach konkursu lub obszarów uwolnionych w ramach poprzednich rund.

Rundy konkursu mogą toczyć się równolegle. W przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu kolejnej rundy konkursu, nabór wniosków o dofinansowanie zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2019 r. poz. 162 ze zm.), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.  Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie jest dostępny pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ .

 1. Kontakt

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.