Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
-

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca
Zmiany z dnia 13.08.2019 r

30.05.2019

08.07.2019

27.08.2019

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.05.2019
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 30.05.2019
  Zał. nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.05.2019
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 30.05.2019
4.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca

30.05.2019

18.09.2019

18.02.2020

  zał. nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.05.2019
  Zał. nr 5 -  Wzór harmonogramu płatności  30.05.2019
  Zał. nr 6 -  Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.05.2019
  Zał. nr 7 -  Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 30.05.2019
  Zał. nr 8 - Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 30.05.2019
  Zał. nr 9 - Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.05.2019
  Zał. nr 10 - Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 30.05.2019
  Zał. nr 11 - Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 30.05.2019
  Zał. nr 12 - Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.05.2019
  Zał. nr 13 - Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.05.2019
  Zał. nr 14 - Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego w przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia - nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.05.2019
 

Zał. nr 15 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nt 15 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - wersja obowiązująca
Zmiany z dnia 16.09.2019 r

30.05.2019

16.09.2019

  Zał. nr 16 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.05.2019
  Zał. nr 17 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.05.2019
  Zał. nr 18 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 30.05.2019
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 30.05.2019
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.05.2019
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.05.2019
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 30.05.2019
9. Minimalny zakres umowy partnerskiej 30.05.2019
10. Standard wymagań kompetencji cyfrowych 30.05.2019
11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 30.05.2019
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 30.05.2019
13. Deklaracja udziału w projekcie 30.05.2019

Informacja o zmianach – 08.07.2019 r.

Informacja o zmianach – 13.08.2019 r.

Informacja o zmianach - 16.09.2019 r.

Informacja o zmianach - 17.02.2020 r.

Lista członków KOP

 

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.