Wyniki oceny formalnej

 Informujemy, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach 3.2. Konkurs o numerze POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonego dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

W ramach NUTS - 67 – inowrocławski  złożono 5 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-36 - tarnobrzeski:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-16 – miasto Łódź:  złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-15 – łódzki :  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-73 – żyrardowski :  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-35 - rzeszowski:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-25 – ciechanowski : złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 29 - warszawski wschodni:  złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-71 - siedlecki:  złożono 9  wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-26 - ostrołęcki:  złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 9 – bialski złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 7 – grudziądzki:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 6 – bydgosko-toruński:  złożono 5 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostały przekazane 4 wnioski, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 8 – włocławski  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 51 – tyski  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 45 – bytomski  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 3 – wałbrzyski złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 70 – płocki  złożono 11 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 10 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 48 – katowicki  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej..

pdf

Aktualizacja informacji o wynikach oceny formalnej w ramach NUTS w ramach NUTS - 10 – chełmsko-zamojski            30.10.2019

W ramach NUTS - 10 – chełmsko-zamojski  złożono 11 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 10 wniosków, z których 9 spełniło wszystkie kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 10 – chełmsko-zamojski  złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, z których 8 spełniło wszystkie kryteria formalne i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 5 – miasto Wrocław  złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 46 – częstochowski  złożono 6 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

 W ramach NUTS - 47– gliwicki  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

 W ramach NUTS - 62 – miasto Poznań  złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

 W ramach NUTS 50 - sosnowiecki  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS 54 - elbląski złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS 34– przemyski złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 56 – olsztyński  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS 55 - ełcki  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS 4 - wrocławski  złożono 8  wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

ramach NUTS - 68 - świecki:  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

ramach NUTS - 63 - koszaliński:  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostały przekazane 3 wnioski, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

ramach NUTS - 12 - puławski:  złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

ramach NUTS - 65 - Miasto Szczecin:  złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostały przekazane 2 wnioski, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 66 - szczeciński:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 21 - Miasto Kraków:  złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostały przekazane 2 wnioski, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 2 - legnicko - głogowski:  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. 

pdf

W ramach NUTS - 31 - nyski:  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazane 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 28 - Miasto Stołeczne Warszawa:  złożono 5 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostały przekazane 4 wnioski, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 49 - rybnicki:  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej

pdf

W ramach NUTS - 44 - bielski:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 32 - opolski:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazane 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 58 - koniński:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 57 - KALISKI: złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-39 - suwalski: złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 43 - trójmiejski:  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-60 - pilski: złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 64 - szczeciniecko - pyrzycki: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytoryczn

pdf

W ramach NUTS - 59 - leszczyński: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 42 - starogardzki:  złożono 12 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 33 - krośnieński: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 37 - białostocki: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 40 - gdański: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 41 - słupski: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 52 - kielecki: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 53 - sandomiersko-jędrzejowski: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 10 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 61 - poznański: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 69 - nowotarski: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 11 - lubelski:  złożono 12 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 1 - JELENIOGÓRSKI:  złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, z których 7 spełniło wszystkie kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 38 - ŁOMŻYŃSKI: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 14 - zielonogórski: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 19 - SKIERNIEWICKI: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 13 - GORZOWSKI:  złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 17 - PIOTRKOWSKI: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 18 - SIERADZKI: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 20 - KRAKOWSKI: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

 W ramach NUTS - 22 - NOWOSĄDECKI: złożono 12 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 11 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

 W ramach NUTS - 23 - OŚWIĘCIMSKI: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 24 - TARNOWSKI: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 27 - RADOMSKI: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 30 - WARSZAWSKI ZACHODNI: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 72 - CHOJNICKI: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.