Wyniki naboru

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 16.07.2018 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-003/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wybrany został projekt pn. „Centrum Mistrzostw Informatycznego” złożony przez Politechnikę Łódzką.

Kwota przyznanego dofinansowania dla projektu wynosi 49 885 951,15 PLN.

Wsparcie w projekcie zostanie skierowane do 1 500 osób prowadzących koła algorytmiki i programowania oraz 12 000 uzdolnionych informatycznie uczniów.

pdf

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.