Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Podpisanie kolejnego Porozumienia o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-009/17

05-12-2018, 10:02:36,

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wyniku rekomendowania do dofinansowania kolejnego projektu złożonego w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-009/17, podpisała porozumienie o dofinansowanie z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Projekt o numerze POPC.02.01.00-00-0092/18 pn. Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia otrzymał dofinansowanie w kwocie: 142 268 524,49 PLN.

Lista podpisanych porozumień