Podpisanie Porozumień o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonego dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

08-05-2018, 11:03:48,

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach konkursu o numerze POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonego dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej podpisano:

  • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0010/17-00 z Beneficjentem – Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 13 046 157,04 PLN;
  • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0012/17-00 z Beneficjentem – Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 3 499 775,00 PLN.

Lista podpisanych Porozumień o dofinansowanie