Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Podpisanie Porozumień/umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-007/17 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

22-05-2018, 08:03:31,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach konkursu o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-007/17 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych podpisano:

Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0080/17-00 z Beneficjentem – Główny Urząd Miar. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 14 304 041,85 PLN;
Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00 z Beneficjentem – Główny Urząd Statystyczny. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 34 722 048,00 PLN;
Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0084/18-00 z Beneficjentem – Urząd Morski w Szczecinie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 3 494 278,06 PLN;
Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0085/18-00 z Beneficjentem – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 8 390 764,00 PLN;
Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0088/18-00 z Beneficjentem – Narodowe Archiwum Cyfrowe. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 20 870 137,26 PLN;
Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0089/18-00 z Beneficjentem – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 6 718 706,36 PLN
Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0090/18-00 z Beneficjentem – Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 16 603 795,84 PLN

 

Lista podpisanych porozumień/umów o dofinansowanie