Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Podpisanie Porozumienia o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-009/17

03-07-2018, 16:10:23,

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wyniku rekomendowania do dofinansowania projektu złożonego w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-009/17, podpisała porozumienie o dofinansowanie z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Projekt o numerze POPC.02.01.00-00-0082/17 pn. Projekt „e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem” otrzymał dofinansowanie w kwocie: 34 714 003,78 PLN.

Lista podpisanych porozumień