Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Podpisanie Porozumienia o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-008/17

23-10-2018, 11:18:28,

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wyniku rekomendowania do dofinansowania projektu złożonego w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-008/17 (tryb pozakonkursowy), podpisała porozumienie o dofinansowanie z Ministerstwem Cyfryzacji.

Projekt o numerze POPC.02.03.01-00-0059/18 pn. „KRONIK@ – Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury” otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 634 013,16 PLN.

Lista podpisanych porozumień o dofinansowanie