Podpisanie Porozumienia o dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia I rundy naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18

11-09-2018, 14:56:06,

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wyniku rekomendowania do dofinansowania projektu złożonego w ramach I rundy naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18, podpisała porozumienie o dofinansowanie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt o numerze POPC.02.01.00-00-0093/18 pn. Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC) otrzymał dofinansowanie w kwocie: 23 942 868,54 PLN.

Lista podpisanych porozumień