Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) po przeprowadzonej procedurze odwoławczej.

15-10-2018, 15:16:12,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach wyżej wymienionego naboru podpisano umowę o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0033/17-00 z Beneficjentem – Politechnika Gdańska. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 26 728 876,09 PLN.

Lista podpisanych umów