Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

08-08-2018, 12:57:48,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach naboru o numerze POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) podpisano umowy o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 z Beneficjentem – Instytut Matematyczny PAN. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 34 684 818,25 PLN;
POPC.02.03.01-00-0030/17-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Jagielloński. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 507 580,50 PLN;
POPC.02.03.01-00-0042/18-00 z Beneficjentem – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 374 959,91 PLN;
POPC.02.03.01-00-0038/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 442 980,00 PLN;
POPC.02.03.01-00-0053/18-00 z Beneficjentem – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 18 867 895,65 PLN;
POPC.02.03.01-00-0032/17-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Warszawski. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 5 164 777,78  PLN;
POPC.02.03.01-00-0043/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 10 358 253,45 PLN;
POPC.02.03.01-00-0039/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 599 042,05 PLN;
POPC.02.03.01-00-0036/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Warszawski. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 998 889,00  PLN;

Lista podpisanych umów