Polityka prywatności

Wersja z dnia 24.01.2019

Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje stosowane zasady ochrony danych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz określa zasady przetwarzania danych na stronie https://cppc.gov.pl
(zwanej dalej „Serwisem WWW”).

Bezpieczeństwo danych w CPPC

1.  System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Dyrektor Centrum Projektów Cyfrowych Polska (w skrócie „CPPC”), świadomy wagi zasobów informacyjnych jednostki jako zasobów podlegających ochronie prawnej i niezbędnych do prawidłowego oraz sprawnego funkcjonowania organizacji, ustanawia System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (w skrócie „SZBI”).

Głównym celem SZBI jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz zapewnienia ciągłości świadczonych usług w CPPC. Cel ten jest osiągany poprzez:

 1. Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi wymaganiami prawnymi;
 2. Zapewnienie zachowania poufności, integralności i dostępności przetwarzanych informacji;
 3. Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zaangażowanie ich w ochronę informacji w CPPC;
 4. Ograniczenie ryzyka bezpieczeństwa informacji, w tym naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
 5. Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności ustanowionych środków technicznych i organizacyjnych;
 6. Zapewnienie gotowości utrzymania ciągłości świadczonych usług.

Na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w CPPC składają się następujące zasady bezpieczeństwa: organizacyjnego, teleinformatycznego, ciągłości działania oraz bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego.

Zasady bezpieczeństwa, zdefiniowane w ramach SZBI, stanowią nierozłączną integralną część systemu zarządzania CPPC i podlegają ciągłemu monitorowaniu oraz doskonaleniu zgodnie z regułami nadzorowania dokumentacji.

SZBI dotyczy wszystkich informacji przetwarzanych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz wszystkich nośników wykorzystywanych do ich przetwarzania.

Każdy pracownik i współpracownik CPPC zobowiązany jest do przestrzegania zasad przyjętych w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz odpowiedzialny jest za jego utrzymanie, rozwój i doskonalenie.

Dyrektor CPPC deklaruje zaangażowanie w budowę i utrzymanie SZBI w CPPC oraz zobowiązuje się zapewnić niezbędne zasoby do skutecznego i efektywnego funkcjonowania SZBI w CPPC. Jednocześnie zobowiązuje wszystkich pracowników CPPC do współtworzenia oraz nadzorowania wypełniania wymagań SZBI – w zakresie swoich odpowiedzialności.

2.  Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji:

 1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - powierzonego przez Instytucję Zarządzającą tj. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
 2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – administratorem danych w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, mające siedzibę przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa;
 3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - realizowanego wspólnie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Szwajcarską Radą Federalną - Szczegóły kliknij TUTAJ;
 4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - powierzonego przez Instytucję Zarządzającą tj. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
 5. Innych działań CPPC służących realizacji zadań statutowych m.in. zatrudniania, przetargów, obsługi zapytań, wniosków i skarg, monitorowania wizyjnego, utrzymania systemów informatycznych, promowania i informowania o realizowanych działaniach organizacji - administratorem danych realizowanych zadań jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, mającego siedzibę przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. działań, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

Dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów zadania w ramach Programów Operacyjnych i działań administracyjnych CPPC.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia zadań, o których mowa w lit a-e powyżej oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej:

 1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wykorzystywanie plików cookies w serwisie internetowym CPPC

1.  Informacje ogólne

Operatorem Serwisu WWW jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, mające siedzibę przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa NIP: 526-27-35-917

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera WWW.

2.  Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym realizującym zlecenia na rzecz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

3.  Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4.  Logi serwera

Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. Czas nadejścia zapytania;
 2. Informacje o adresie IP;
 3. Informacje o przeglądarce użytkownika;
 4. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 5. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 6. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
 7. Czas wysłania odpowiedzi.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania stroną internetową.

5.  Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie wymagań prawnych.

6.  Wyrażanie lub cofnięcie zgody

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

W celu zarządzania ustawieniami cookies zmień ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Stosowne instrukcje można znaleźć na stronach producentów przeglądarek.