Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna. „Multimedialne SGGW – innowacyjne udostępnianie, zwiększenie jakości i świadomości roli wolnych zasobów naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w erze cyfrowego przetwarzania danych.”

04-10-2017, 09:00:27,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „Multimedialne SGGW – innowacyjne udostępnianie, zwiększenie jakości i świadomości roli wolnych zasobów naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w erze cyfrowego przetwarzania danych”. Prezentacja odbędzie się 13 października 2017 roku o godzinie 13.00 w budynku numer 8 sala 116 Centrum Edukacji Multimedialnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych  i zasobów nauki”  – typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki” (3 konkurs).

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 11 października 2017 r. włącznie. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres zbigniew_rusinowski@sggw.pl.