Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna projektu „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie”

18-11-2016, 17:38:13,

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu p.n. „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Prezentacja odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej na 1 piętrze, przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa.

 

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 29 listopada 2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres jadamska@nifc.pl

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.