Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna projektu „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”

25-06-2018, 15:06:24,

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu p.n. „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej na 1 piętrze, przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 2 lipca 2018 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres jadamska@nifc.pl

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.