Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna projektu „ScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

03-11-2016, 23:00:37,

W dniu 08.11.2016 r. w budynku Strefy Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2 sala 3.02 o godzinie 10.00, odbędzie się publiczna prezentacja projektu, pt. „ScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

 

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 04.11.2016r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  projekty@umed.lodz.pl

W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adresu e-mail, telefon kontaktowy  oraz nazwę i adres reprezentowanej instytucji.