Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna projektu „Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”

17-03-2016, 10:12:21,

W odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w dniu 21 marca 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu, którego realizację zakłada się w partnerstwie pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, Ministrem Rozwoju oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania, pn. „Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 roku na adres: Sekretariat.DI@mc.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. Jednocześnie informuję, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.
http://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/uproszczenie-i-elektronizacja-procedur-administracyjnych-dla-obywateli-i-przedsiebiorcow-publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-w-ramach-popc-2-1.html