Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja Publiczna projektu Wirtualny Reaktor Maria

13-03-2017, 07:41:32,

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu Wirtualny Reaktor MARIA, która odbędzie się w czwartek (23.03.2017 r.) o godz. 11.30 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7. Jednocześnie z uwagi na wymogi protokolarne informujemy, że uczestnictwo będzie możliwe tylko pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia. Zgłoszenie to powinno zawierać:
– imię,
– nazwisko,
– afiliację (reprezentowaną instytucję lub firmę),
– a ponadto z uwagi na restrykcyjny dostęp do naszego ośrodka, także numer dokumentu tożsamości, którym będą się Państwo posługiwać w biurze przepustek lub na wejściu do ośrodka.
Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres piotr.prusinski@ncbj.gov.pl lub pod numerem telefonu +48 22 273 11 26 do dnia 21.03.2017 r (wtorek).

Link do informacji na stronie BIP naszego Instytutu: http://ncbj.gov.pl/pl/biuletyn-informacji-publicznej