Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna projektu „www.muzeach”

13-03-2017, 07:43:41,

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie, Muzeum Lubelskie w Lublinie zapraszają na publiczną prezentację założeń projektu p.n. „www.muzeach” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku o godzinie 10.00 w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – Sala Konferencyjna B, ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 13 marca 2017 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres popc@muzeum-wilanow.pl W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.