Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”

24-11-2016, 15:51:20,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu

„Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”. Prezentacja odbędzie się 12 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w budynku Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Witosa 45, 61-693 Poznań (Czytelnia Biblioteki Głównej, p.124).

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 8 grudnia 2016 r. włącznie.

W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy).

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres zokasprz@up.poznan.pl .

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.