Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

08-02-2016, 10:56:04,

22 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, ul. Janiszewskiego 8, budynek D-20, sala 10 D będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu : „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu, dane instytucji) drogą elektroniczną do 17 lutego 2016 r. na adres e-mail: olga.schabowicz@pwr.edu.pl