Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Bliżej Kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” w ramach poddziałania 2.3.2 PO PC.

28-12-2015, 09:12:37,

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu digitalizacyjnego „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie (sala „U samurajów”), al. 3 Maja 1, 30-062 w Krakowie.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: mdziewulski@mnk.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2016 r., godz. 12.00.  W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

http://bip.malopolska.pl/mnkrakow/Article/get/id,1150299.html