Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Centralna Wirtualna Biblioteka Rolnicza”

30-11-2016, 09:01:19,

Prezentacja publiczna założeń projektu „Centralna Wirtualna Biblioteka Rolnicza” w ramach konkursów dla działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” oraz poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

9 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 9.30 w gmachu budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej (ul. Krakowskie Przedmieście 66, skr. pocztowa 360, 00-950 Warszawa) w Sali Odczytowej odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Centralna Wirtualna Biblioteka Rolnicza” przygotowana w odpowiedzi na konkursu na  dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, numer telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2 grudnia 2016 (piątek) na adres e-mail: kurek@cbr.net.pl.