Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

11-02-2016, 10:56:48,

22 lutego o godzinie 14:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Rehabilitacji przy ul. Marcina Kasprzaka 49, w sali 206 będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie” przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2016 roku na adres e-mail rafal.jakubczyk@wsr.edu.pl