Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Cyfrowe udostępnienie zasobów naukowych oraz materiałów o znaczeniu historycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

11-02-2016, 11:01:20,

22 lutego 2016 r. o godz. 15.00 w Katedrze i Klinice Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych ul. Długa 1/2, 61- 848 Poznań będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów naukowych oraz materiałów o znaczeniu historycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (w treści: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane instytucji (jeśli dotyczy)) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 roku do godziny 16:00 na adres e-mail plobinski@ump.edu.pl