Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Cyfryzacja i udostępnianie archiwalnych zasobów naukowych z dziedziny Nauk o Ziemi oraz opracowanie narzędzi informatycznych do ich analizy przestrzennej i naukometrycznej” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

11-02-2016, 10:59:19,

17 lutego 2016 r. o godz. 11:00 w sali nr 013 budynku Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Dzięgielowej 27, 61-680 Poznań będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Cyfryzacja i udostępnianie archiwalnych zasobów naukowych z dziedziny Nauk o Ziemi oraz opracowanie narzędzi informatycznych do ich analizy przestrzennej i naukometrycznej” przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2016 roku na adres e-mail mmarc@amu.edu.pl