Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Digital Brain – Cyfrowy bank mózgów”

01-12-2016, 16:11:24,

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu digitalizacyjnego zasobów Instytutu  przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Dużej Sali Konferencyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii  w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: mierzeje@ipin.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2016 r., godz. 16.00. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Link do ogłoszenie na Bip Instytutu Psychiatrii i Neurologii http://212.180.144.205/wordpress_bip/