Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu ” Digitalizacja filmów ze zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie” w ramach poddziałania 2.3.2 PO PC – Filmoteka Narodowa

05-01-2016, 14:12:48,

21 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Digitalizacja filmów ze zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prosimy o potwierdzenie zainteresowania udziałem do dnia 19 stycznia 2016 r. na adres mailowy: aolszowska@fn.org.pl