Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych” w ramach poddziałania 2.3.2 POPC – Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

13-01-2016, 11:26:06,

W dniu 21 stycznia 2016 r. o godzinie 10 w sali warsztatowej (wejście od holu głównego) w siedzibie Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pod roboczą nazwą “Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prosimy o potwierdzenie zainteresowania udziałem do dnia 19 stycznia 2016 r. na adres mailowy: z.ledzion@zacheta.art.pl . W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy). Przebieg prezentacji utrwalony będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.