Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) – cyfrowe udostępnianie informacji” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

10-02-2016, 10:38:00,

23 luty 2016 r., w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa – godz. 11:00, sala im. Prof. Feliksa Przesmyckiego (III piętro, budynek C) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) – cyfrowe udostępnianie informacji” przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2016 roku do godziny 12:00 na adres e-mail prezentacja_popc_2.3.1@pzh.gov.pl