Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Digitarium UKSW jako platforma dostępu do cyfrowych zasobów naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

10-02-2016, 09:32:53,

22 lutego 2016 r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej 116 w budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych (bud. 24) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Digitarium UKSW jako platforma dostępu do cyfrowych zasobów naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”  przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji (jeśli dotyczy)) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2016 roku na adres e-mail a.szpringer@uksw.edu.pl